Zemědělské družstvo se v živočišné výrobě zaměřuje pouze na chov skotu, celkem 240 kusů dojených krav českého strakatého plemene. Ekonomika chovu skotu je založena na prodeji mléka, výkrmu jatečních býků a tvoří přibližně 50 % z celkových tržeb družstva.  V současné době je připravována rekonstrukce stájí na středisku Předhradí

Chov je soustředěn na těchto farmách:
Předhradí: Ustájení dojnic

•  Skuteč Ustájení dojnic a OMD


Dolívka: Teletník


Kontakt

Zemědělské družstvo Předhradí
kap. Svatoně 22
469 315 788