Zemědělské družstvo předhradí hospodaří na 1025 ha, z toho je 800 ha orné půdy, zbytek tvoří trvalé travní porosty. 

Struktura hlavních plodin:
• pšenice ozimá 146,6 ha
• řepka ozimá 163,2 ha
• ječmen jarní 98,7 ha
• Pícniny na OP 61,9 ha
• kukuřice na siláž 111,1 ha

V menších výměrách je pak pěstován ozimý ječmen, oves a množitelské porosty obilnin, hořčice a jetelovin. 


Kontakt

Zemědělské družstvo Předhradí
kap. Svatoně 22
469 315 788