Nabídka práce                             Cena

Podmítka disky:                                                         700 Kč/ha

Orba: do 22 cm                                    1300 Kč/ha (zaorávka hnoje + 20 %)
         nad 22 cm:                                 1400 kč/ha (zaorávka hnoje + 20 %)

 

 Předseťová příprava kompaktorem:                            800 Kč/ha

Setí secí kombinací:                                                  1600 Kč/ha

Setí kukuřice (Becker):                                               1100 Kč/ha

Kombajnová sklizeň obilí:                                          2100 Kč/ha

Kombajnová sklizeň řepka:                      2200 Kč/ha  + drcení slámy 200 Kč/ha

Lisování velkých kulatých balíků do sítě:                      120 Kč/kus

Sečení luk kombinací:                                                600 Kč/ha

Shrnování a obracení sena                                          300 Kč/ha

Rozmetání průmyslových hnojiv do 2q                          110 Kč/ha
                                             nad 2q                        140 Kč/ha

Rozmetání hnoje (doprava do 1 km)                           600 Kč/hod

Vývoz jímek:                                            600 Kč/fekál + doprava 29 Kč/km

Doprava traktor + vlek:                                            400 Kč/hod

Práce nakladačem:                                                   800 Kč/hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Zemědělské družstvo Předhradí
kap. Svatoně 22
469 315 788